Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie majątku:

 • PZU Doradca
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą i ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
 • PZU Apteka