Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie OC zawodowe
 • Ubezpieczenie OC placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 • Ubezpieczenie OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych, oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
 • OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy
 • OC organizatorów imprez masowych
 • OC rzeczoznawców majątkowych
 • OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • OC adwokatów
 • OC osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową