Ubezpieczenie życia i zdrowia

Ubezpieczenie życia i zdrowia

  • Wojażer – PZU Pomoc w Podróży
  • Ubezpieczenie NNW – jednostkowe, rodzinne, zbiorowe
  • NNW dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach
  • PZU SPORT – NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej
  • NNW członków ochotniczych straży pożarnych