Co to jest BLS?

przez | 18 listopada 2020

BLS to system Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Rozwiązanie to funkcjonuje od roku 2015 i zostało bardzo dobrze przyjęte. Na czym ono polega? Wyjaśniamy!

Co to jest BLS?

BLS 

BLS to rozwiązanie, które zostało wprowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Instytucje te opracowały system, który umożliwia likwidację szkody z OC za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń osoby poszkodowanej, tak aby doszło do zmniejszenia znaczenia składki, która jest czynnikiem decydującym o obowiązkowej polisie. Jakie było założenie? Że właściciele pojazdów wolą zapłacić wyższą składkę na OC, ale mogą przy tym  korzystać z samodzielnie wybranego zakład ubezpieczeń.

Jednak, pomimo kilku lat funkcjonowania BLS, wysokość składki OC to wciąż decydujący czynnik, wpływający na wybór ubezpieczenia. Pomimo tego faktu, polscy ubezpieczyciele wciąż korzystają z rozwiązania, jakim system BLS. Ten wymaga wzajemnego rozliczenia nakładów, przeznaczonych na zlikwidowanie szkód.

Jak działa BLS

BLS działa na zasadzie porozumienia cywilnoprawnego pomiędzy zakładami ubezpieczeń. Porozumienie to obowiązuje do wzajemnej wymiany koniecznych informacji i późniejszego zwrotu kosztów za naprawę samochodu – a to za sprawą zakładu ubezpieczeniowego sprawcy.